China Nozzle,Yinweilong
 

2006.9.12-9.17

银威龙机械参加了于德国举办

的"2006法兰克福机械展"......


2006.5.20-5.29

银威龙机械参加于迪拜举行的

"2006年汽配展览会"......

 
   

2006 .5.1-5.31

银威龙机械第一次参加了于

国举办的汽配展销会......

2006.4

银威龙机械
参加了第99届中国

广州交易会......